Med båda fötterna i myllan

Rosenqvists startade för över hundra år sedan 1898. Förr fanns en smedja i varje by och på Ugerups gods vid Gringelstad gick man till Rosenqvists redskapsfabrik. Här hos mäster Algot smiddes och reparerades redskap och vagnar, hästskor formades och hästar skoddes. Allehanda konstruktioner och uppfinningar kom till i samtal mellan smidesmästaren och kunden, som ofta var bonde eller på annat sätt hade anknytning till jordbruket.

Närheten till våra kunder är den samma nu som då, även om inriktningen på verksamheten har förändrats under åren. Sedan början av 70-talet tillverkar vi egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket. Vi har levererat över 4 000 bevattningsmaskiner och är din kompletta leverantör av bevattningssystem.
Rosenqvists Irrigation har en marknadsledande ställning inom bevattningssystem till det svenska lantbruket, men har även en rad kunder runt om i världen.

Vi har ett nära samarbete med både våra kunder och med olika lantbruksuniversitet. Detta utbyte av erfarenheter har lagt grunden till vår produktutveckling, och fortsätter att göra så. Vi vet vad som krävs av dagens precisionsjordbrukare!

Ladda ner

Företagsbroschyr.pdf

Håll dig uppdaterad