Med båda fötterna i myllan

Rosenqvists startade för över hundra år sedan 1898. Förr fanns en smedja i varje by och på Ugerups gods vid Gringelstad gick man till Rosenqvists redskapsfabrik. Här hos mäster Algot smiddes och reparerades redskap och vagnar, hästskor formades och hästar skoddes. Allehanda konstruktioner och uppfinningar kom till i samtal mellan smidesmästaren och kunden, som ofta var bonde eller på annat sätt hade anknytning till jordbruket.

Närheten till våra kunder är den samma nu som då, även om inriktningen på verksamheten har förändrats under åren. Sedan början av 70-talet tillverkar vi egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket. Rosenqvists Irrigation har en marknadsledande ställning inom bevattningssystem till det svenska lantbruket, men har även en rad kunder runt om i världen.

Vi har ett nära samarbete med både våra kunder och med olika lantbruksuniversitet. Detta utbyte av erfarenheter har lagt grunden till vår produktutveckling, och fortsätter att göra så. Vi vet vad som krävs av dagens precisionsjordbrukare!

Håll dig uppdaterad!

ladda ner

Företagsbroschyr.pdf