30% – en regel utan undantag!

Genom att använda vatten som en resurs kan du öka avkastningen på din
investering i åkermark och grödor.

När du använder Rosenqvists Irrigations bevattningssystem så ökar:

  • din skörd med minst 30% och i vissa fall ända upp till 100%
  • du kvalitén på din skörd med minst 30%
  • näringsutnyttjandet med minst 30%


Dessutom så minskar urlakningen av näringsämne till närliggande vattendrag och du möjliggör en jämnare avkastning.

Du kommer också att dra ner på din egna arbetsinsats med minst 30%. Med våra
användarvänliga bevattningssystem får du tid över till annat. Hur låter det?


Kontakta oss gärna för att få veta mer.