Varför inte njuta av solnedgången – med gott samvete!

Vi ger dig ökade marginaler – och större frihet

Ett helt vanligt år kan du öka din skörd från att vara bra till mycket bra bara genom att tillföra rätt mängd vatten vid rätt tidpunkt. Tänk dig då vad bevattning kan betyda för din skörd ett torrt år?

Öka precisionen i ditt lantbruk genom systematisk bevattning. Det ger dig en säkrare skörd och större lönsamhet. Med våra användarvänliga bevattningssystem får du dessutom tid över till annat.


Med fokus på användarvänlighet

Våra bevattningssystem är utvecklade i nära samarbete med våra kunder. Med enkla handgrepp flyttar du maskinerna från ett fält till ett annat på mindre än 30 minuter.

Mindre vatten – mer precision

Kanske är dina fält lämpade för rampbevattning. Då har du mycket att vinna. Mindre avdunstning via luften ger lägre vattenbehov och du får låg energiförbrukning tack vare sänkt spridartryck. Och dessutom är bevattningen jämn över hela arbetsbredden även vid blåst.

Läs mer om våra bevattningsmaskiner

Vi dimensionerar för optimal kapacitet

Vi utgår från dina förutsättningar när vi hjälper dig att optimera ditt bevattningssystem så att du alltid når bästa resultat. Klimat, areal, grödor, jordart och gödsel är faktorer som ligger till grund för vilken kapacitet och utrustning du ska ha.

Vi anpassar och installerar pumpar och hjälper dig att dimensionera dina stamledningar och bevattningsmaskiner efter dina specifika behov.

Läs mer om våra pumpar
Läs mer om våra stamledningssystem