20 mars, 2020

Rosenqvists levererar fortsatt bevattningsmaskiner, trots virus-oron

Kära vänner och kunder,

Vi på Rosenqvists Irrigation AB tar vårt ansvar som arbetsgivare och leverantör på största allvar. Även om det absoluta flertalet av oss som jobbar här inte tillhör de största riskgrupperna så har vi både nära och kära, precis som ni själva, som inte är lika lyckligt lottade. För att hjälpa till att minska spridningen så gott det går så har vi tagit beslut om att inga internationella resor genomförs om de inte är direkt affärskritiska. Skulle en sådan resa göras så kommer medarbetaren stanna hemma efteråt i frivillig karantän. Vi kommer heller inte att delta i några externa evenemang under den närmsta tiden. De medarbetare som uppvisar ev. sjukdomssymptom stannar hemma. Skulle vi inte ta i hand när ni besöker oss är det av ren försiktighet.

Det är av yttersta vikt att våra kunder, som faktiskt försörjer oss andra, och ser till att det fortsatt kommer finnas livsmedel i våra butiker håller sig och sina medarbetare friska.

Vi har idag inga medarbetare som uppvisar symptom och vår verksamhet rullar på som vanligt. Vi vill dock göra en liten reservation för framtida tillgänglighet av pumpar och tillbehör till dessa. De stora tillverkarna som förser nästen hela den svenska marknaden med pump är italienska. Vi har daglig kontakt med dessa och de uppger att de jobbar på som vanligt i fabrikerna. Huruvida det kommer fortsätta så vet vi inte. 

Produktionen av bevattningsmaskiner, stamledningskomponenter etc. störs inte i och med att vi i princip enbart jobbar med svenska leverantörer.

Vi hoppas att ni tillsammans med oss tar ansvar så att vi kan fortsätta bedriva våra verksamheter på ett bra och ansvarsfullt sätt en lång tid framöver.

Med vänlig hälsning från alla oss på Rosenqvists Irrigation AB