R2100 (e)

Det här är den minsta och enklaste modellen vi tillverkar. Den kommer utan hydraulik i standardutförandet men kan kompletteras med hydraul-paket och kallas då för R2100 (e). Önskar du rampbevattning så är e-modellen standard.  Övrig utrustning, som gjort våra maskiner så populära bland landets lantbrukare, är såklart samma som på de stora maskinerna. 

Rosenqvists bevattningsmaskiner är rikligt utrustade i standardutförande och kräver inga kostsamma tillval. Allt från solceller, spridare, dator till matarslang och valfri koppling ingår alltid vid affär. Längre ner finner du en tabell över de olika slangvalen som finns för R2100 (e). Maskinen styrs av vår egenutvecklade bevattningsdator RIC100. Den ger dig möjlighet att enkelt styra hastigheten, dvs säga nederbörden, samt att den medger zon-programmering så att maskinen ändrar hastighet och kan anpassas efter fältens skiftande markegenskaper. Vill du inte starta maskinen direkt så kan du använda timerfunktionen så startar den vid önskad tidpunkt. När spridarvagnen kommer fram till maskinen så lyfts den upp och vattentillförseln stängs av. Du kan välja såväl stängande som öppnande avstängning. RIC 100 kan även kompletteras med en full GSM-version vilket gör den synlig i vår webb-app Rosenqvist Online tillsammans med dina pumpar. Härifrån kan du övervaka tryck, starta och stoppa din maskin samt ändra indragningshastigheten.

Storspridare

MaskinmodellSlang Ø / längd
R210075/320
R210075/400
R210082/300
R210082/350
R210082/400
R210090/300
R210090/350
R210090/380

Ramp

MaskinmodellSlang Ø / längd
R2100e75/320
R2100e75/400
R2100e82/300
R2100e82/350
R2100e90/350

Ramper att välja mellan

Ramp (bredd/spridning)
28/3232/3642/48