Experter på bevattning sedan 1898

Made in Skåne

Med båda fötterna i myllan

Rosenqvists startade för över hundratjugo år sedan, närmare bestämt 1898. Förr fanns en smedja i varje by och på Ugerups Gods vid Gringelstad gick man till Rosenqvists redskapsfabrik. Här hos mäster Algot smiddes och reparerades redskap och vagnar, hästskor formades och hästar skoddes. Allehanda konstruktioner och uppfinningar kom till i samtal mellan smidesmästaren och kunden, som ofta var bonde eller på annat sätt hade anknytning till jordbruket.

Närheten till våra kunder är densamma nu som då, även om inriktningen på verksamheten har förändrats under åren. Sedan början av 1970-talet har vi tillverkat egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket. Vi har levererat över 4 000 bevattningsmaskiner och är en komplett leverantör av bevattningssystem. Rosenqvists Irrigation har en marknadsledande ställning inom bevattningssystem till det svenska lantbruket, men har även en rad kunder runt om i världen.

Vi har ett nära samarbete med både våra kunder, leverantörer, övriga intressenter i branschen samt även akademien. Detta utbyte av erfarenheter har lagt grunden till vår utveckling, och fortsätter att göra så. Vi vet vad som krävs av dagens precisionsjordbrukare!

Rosenqvists startade för över hundratjugo år sedan

Förr fanns en smedja i varje by och på Ugerups gods vid Gringelstad gick man till Rosenqvists redskapsfabrik. Här hos mäster Algot smiddes och reparerades redskap och vagnar, hästskor formades och hästar skoddes. Allehanda konstruktioner och uppfinningar kom till i samtal mellan smidesmästaren och kunden, som ofta var bonde eller på annat sätt hade anknytning till jordbruket.

Vårt team

Medarbetare

Tillsammans har vi på Rosenqvists en samlad branscherfarenhet på över 250 år! Det är få frågor vi inte kan hjälpa dig med. Har du en fråga eller fundering kring bevattning ska du inte tveka att slå oss en signal!