Projektering/stamledning

Jordbruksbevattning är så mycket mer än bevattningsmaskiner.  En genomtänktänkt infrastruktur bestående av korrekt dimensionerad stamledning och en för ändamålet anpassad pumpanläggning är en förutsättning för en rationell och ekonomisk bevattning. Det är mycket att tänka på, t ex hur stora vattenvolymer som behövs, hur långt ska vattnet transporteras, kommer infrastrukturen att byggas ut i snar framtid? Allt detta är vi också experter på. Vi kommer gärna ut och besöker er för att på plats ta fram en skräddarsydd komplett lösning, eller så kan vi fungera som rådgivare avseende utbyggnad av befintlig anläggning.