Övervakning/styrning

Optimal kapacitet

Styrning och övervakning av pumpstationer

På Rosenqvists levererar vi bara det bästa, alltså det som våra kunder efterfrågar. Tillsammans med de och med vår mångåriga erfarenhet har Rosenqvists Irrigation utvecklat ett helt eget styr- och övervakningssystem efter ledorden: Användarvänligt, lättskött och servicevänligt. Vi kan leverera allt från enkla ”tryck-på-knappen” system med Y/D-start och Mjukstart till avancerade fjärrstyrda system med frekvensomformare och webb-app.

Frekvensomriktare är den modernaste och mest kostnadseffektiva pumpstarten. Naturligtvis är den standard i våra pumpsystem oavsett om du väljer en fast eller mobil anläggning. Förutom att den ger upp till 30% lägre energiförbrukning så är den mycket skonsam mot infrastrukturen genom skonsam start och stopp. Skulle trycket oväntat öka eller falla så kommer systemet att stänga ner sig självt, och felmeddelande skickas. Tack vare en tryckgivare på trycksidan så kan du enkelt välja och ställa in ett konstant och optimerat arbetstryck. Du kan även lägga in en effektbegränsning så att pumpen kan maximera effekten gentemot den disponibla säkringen.

Styrning av våra anläggningar sker via SMS, kabel eller vår egenutvecklade webb-app RIC Online där du förutom att starta/stoppa även kan se aktuella värden i realtid och justera trycket efter behov.

Givetvis kan du få tillgång till vår styrning även på äldre utrustning. Det kan dock innebära viss uppgradering av den befintliga utrustningen.

Intresserad av att veta mer?

Bengt Fröjd

Säljare

044-590 58 56 bengt.frojd@rosenqvists.com