Övervakning/styrning

Optimal kapacitet

Vi dimensionerar efter dina behov

Ett bevattningssystem bygger på flera komponenter, där varje del är viktig för att du ska få en optimal effekt på din bevattning. Vi skräddarsyr våra system efter dina behov och dimensionerar kapaciteten från pump och stamledningar till bevattningsmaskin för att du ska få bäst effekt på din investering.

Våra experter projekterar och har kunskap om installation av stamledningssystem helt anpassade efter den kapacitet du behöver. Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt dimensioner på rör och hydranter och ser till att dina stamledningar ger rätt kapacitet. Allt för att minimera tryckförlusterna i ledningssystemet.

Med ett komplett utbud av rör och hydranter, och med stor kunskap om dimensionering av stamledningar, ger vi dig ett effektivt ledningssystem för dina bevattningsmaskiner.