R2500xe

R2500xe är kanske vår mest flexibla och uppskattade bevattningsmaskin. Den är liten och stor samtidigt. Trots sin kompakthet så kan du utrusta den med vår största ramp med 72 meters effektiv bevattningsbredd och nå ända upp till 450 meter med både spridare och ramp. Den kommer naturligtvis med full hydraulik i standardutförandet. Övrig utrustning, som gjort våra maskiner så populära bland landets lantbrukare, är såklart samma som på de större maskinerna. 

Rosenqvists bevattningsmaskiner är rikligt utrustade i standardutförande och kräver inga kostsamma tillval. Allt från solceller och dator till matarslang och valfri koppling ingår alltid vid affär. Längre ner finner du en tabell över de olika slangvalen som finns för R2500xe.

Maskinen styrs av vår egenutvecklade bevattningsdator RIC100. Den ger dig möjlighet att enkelt styra hastigheten, dvs säga nederbörden, samt att den medger zon-programmering så att maskinen ändrar hastighet och kan anpassas efter fältens skiftande markegenskaper. Vill du inte starta maskinen direkt så kan du använda timerfunktionen så startar den vid önskad tidpunkt. När spridarvagnen kommer fram till maskinen så lyfts den upp och vattentillförseln stängs av. Du kan välja såväl stängande som öppnande avstängning. RIC 100 kan även kompletteras med en full GSM-version vilket gör den synlig i vår webb-app Rosenqvist Online tillsammans med dina pumpar. Härifrån kan du övervaka tryck, starta och stoppa din maskin samt ändra indragningshastigheten.

Storspridare

MaskinmodellSlang Ø / längd
R2500xe82/450
R2500xe90/400
R2500xe90/450
R2500xe90/500
R2500xe100/300
R2500xe100/370
R2500xe100/400
R2500xe100/450
R2500xe110/350

Ramp

MaskinmodellSlang Ø / längd
R2500xe82/350
R2500xe82/350
R2500xe82/450
R2500xe90/320
R2500xe90/420
R2500xe90/480
R2500xe100/380
R2500xe100/450

Ramper att välja mellan

Ramp (bredd/spridning)
28/3232/3642/4848/5453/60Hybrid R55