R2800e

R2800e är historiskt vår storsäljare. Den är en ypperlig rampmaskin med 90/600 konfiguration, och kan ge större vattenvolymer till lägre förluster i och med att den går att få med 110-slang. Detta är den större av våra mellanstora maskiner. Den kommer naturligtvis med full hydraulik i standardutförandet.  

Rosenqvists bevattningsmaskiner är rikligt utrustade i standardutförande och kräver inga kostsamma tillval. Allt från solceller och dator till matarslang och valfri koppling ingår alltid vid affär. Längre ner finner du en tabell över de olika slangvalen som finns för R2800e.

Maskinen styrs av vår egenutvecklade bevattningsdator RIC100. Den ger dig möjlighet att enkelt styra hastigheten, dvs säga nederbörden, samt att den medger zon-programmering så att maskinen ändrar hastighet och kan anpassas efter fältens skiftande markegenskaper. Vill du inte starta maskinen direkt så kan du använda timerfunktionen så startar den vid önskad tidpunkt. När spridarvagnen kommer fram till maskinen så lyfts den upp och vattentillförseln stängs av. Du kan välja såväl stängande som öppnande avstängning. RIC 100 kan även kompletteras med en full GSM-version vilket gör den synlig i vår webb-app Rosenqvist Online tillsammans med dina pumpar. Härifrån kan du övervaka tryck, starta och stoppa din maskin samt ändra indragningshastigheten.

Storspridare

MaskinmodellSlang Ø / längd
R2800e90/500
R2800e90/600
R2800e100/400
R2800e100/450
R2800e100/450
R2800e100/500
R2800e100/550
R2800e100/600
R2800e110/350
R2800e110/420
R2800e110/450

Ramp

MaskinmodellSlang Ø / längd
R2800e82/450
R2800e90/400
R2800e90/400
R2800e90/500
R2800e90/600
R2800e100/460
R2800e100/460
R2800e100/540
R2800e100/600
R2800e110/430

Ramper att välja mellan

Ramp (bredd/spridning)
48/5453/60Hybrid R55